Om Yrkeskampen

Yrkeskampen är en rolig och inspirerande skoltävling för elever i årskurs 8. Bakom Yrkeskampen står WorldSkills Sweden, och syftet med Yrkeskampen är att öka intresset för de yrken som gymnasiala yrkesutbildningar leder till på ett lekfullt vis.

Tävlingen introducerar eleverna för flera olika kluriga frågor, där man har chansen att upptäcka nya intresseområden. Tävlingen går ut på att klasser i årskurs 8 får svara på kluriga, praktiska och roliga uppgifter i ett webbtest. Frågorna är alla kopplade till de 12 nationella yrkesprogrammen på gymnasiet, för att inspirera eleverna till att upptäcka sina talanger och intressen.

När slutsignalen ljuder är det klassens samlade resultat som är avgörande, varje klass utgör ett lag. Yrkeskampen blir därför inte bara en rolig tävling, utan även ett sätt att skapa gemenskap och sammanhållning i klasserna.

Varför ska man tävla i Yrkeskampen?

Yrkeskampen är den viktigaste tävlingen för elever i årskurs 8 i hela landet tycker vi. Genom praktiska moment får elever testa på olika yrken på ett roligt och sporrande sätt. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval.

För dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare är tävlingen ett verktyg i undervisningen om olika utbildningsvägar. För eleverna är det ett sätt att öka sin valkompetens, eftersom informationen är kopplad till läroplanen. Yrkeskampen är också ett sätt att skapa sammanhållning i klassen och göra något tillsammans.

Ett sätt att uppfylla läroplanens krav

Tävlingen utgör en upplevelsebaserad del i den undervisning som syftar till att ge dina elever underlag för att ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

Utöver själva tävlingen finns även en lärarhandledning tillgänglig. Den utgör grunden i ett lektionsmaterial för en lektion, och är ett verktyg för att uppfylla en del av de krav som finns formulerade i läroplanen. Det finns också en extralektion ifall man vill och har möjligheten att fördjupa sig ytterligare.

Tävlingen

Yrkeskampen består av tre delar – webbtävling, delfinal och final. Den inleds med en webbtävling i klassrummet med tillhörande lektionsmaterial och annat roligt för alla som deltar i Yrkeskampen.

Vid anmälan väljer ni om ni enbart vill delta i webbtävlingen, eller ställa upp för chansen att kvala in till den stora nationella delfinalen som arrangeras av WorldSkills Sweden.

Här kan du läsa mer om hur man anmäler sig, hur tävlingen går till och vad man kan vinna.

Följ våra sociala kanaler

Initiativtagare

Om Yrkeskampen

Tävlingen Yrkeskampen arrangeras av World­Skills Sweden och syftar till att öka kunskapen om olika yrken och öka rekryteringen till yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Om WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och attraktionskraften för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter och skolor.

www.worldskills.se

Om Yrkes-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att belysa yrkesutbildningar och visa upp yrkesstolthet och yrkeskunskap. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsevenemang möts hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga, inom en stor bredd av yrken, för att mäta sina krafter mot varandra. Evenemanget innebär en unik chans för elever att få inspiration, idéer och en inblick kring sitt framtida studie- och yrkesval. Nästa Yrkes-SM äger rum i Karlstad 23–25 april 2024.

www.yrkessm.se