Det finns ingen klass kopplad till ditt konto.

Välkommen till Yrkeskampen

Eleverna ska besvara 12 frågor på 10 minuter. Eleverna svarar individuellt. När en elev besvarat en fråga går det ej att backa och ändra på svaret.

Om en elev tappar anslutningen under tävlingens gång kan eleven försöka återansluta genom att starta om testet från början, dock ges ingen extra tid för detta. Tävlingen kan endast utföras en gång.

Tiden börjar när läraren startar tävlingen.

Gå vidare ›
Regler

Dags för eleverna att ansluta

ykamp.se

Ni har anmält elever
0 elever anslutna

Starta tävlingen!
Konst Kock Fordon

Tid kvar:

Elever!
Utför utmaningarna på era skärmar.

Vid problem, återanslut:

ykamp.se


Logga

Tack för er medverkan!

elever har nu besvarat samtliga frågor.
Yrkeskampen återkommer med resultat om ni har gått vidare.

Vinnare