Om tävlingen

Yrkeskampen består av tre delar. Den inleds med en webbtävling i klassrummet med tillhörande lektionsmaterial och annat roligt för alla som deltar i Yrkeskampen. Man kan välja att delta i endast webbtävlingen, eller ställa upp för chansen att kvala in till den stora nationella delfinalen som arrangeras av WorldSkills Sweden.

Vad vinner man?

Webbtävling
Förstapris i webbtävlingen är 3 000 kronor, andrapris 2 000 kronor och tredjepris 1 000 kronor.

Nationella finalen
I den nationella finalen ligger förstapriset på 10 000 kronor att hämta, 5 000 kronor till andraplats och 2 500 kronor för tredjepris.

Såhär går Yrkeskampen till

Steg 1 – anmälan

Lärare/mentor, rektor eller studie- och yrkesvägledare anmäler en eller flera klasser i årskurs 8. Här bestämmer ni om klassen/klasserna ska delta enbart i webbtävlingen eller vara med och tävla om plats i den nationella finalen.
Valet går inte att ändra senare.

Anmälan öppnar i maj 2024.

Steg 2 – webbtävling

Webbtävlingen gör ni i klassrummet under hösten. Anmälaren får inloggningsuppgifter innan tävlingen ska genomföras, klassen loggar in samtidigt på webben för att på tid svara på ett antal yrkesrelaterade frågor. Alla i klassen svarar enskilt men det är det samlade resultatet för klassen som räknas. Nu koras vinnarna i webbtävlingen och vilka som går vidare i till den nationella finalen.

Tidsåtgång: Cirka 15 minuter
Plats: I klassrummet
Krav: Smartphone, iPads, dator eller motsvarande

Steg 3 – final

Den nationella finalen äger rum under vårterminen. De 18 bästa klasserna från regioner över hela landet tävlar mot varandra i olika yrkesrelaterade moment, med tid och kvalitet som bedömningsfaktorer. Förväntningarna ökar, det blir lite svårare och dessutom lite pirrigare, för nu sker det framför publik!

De tre klasser som lyckas bäst går vidare till finalen som äger rum senare samma dag. För att få ställa upp krävs det att varje klass representeras av fyra elever. Domare i delfinalen är medlemmar ur Yrkeslandslaget.

Finalen

Nu ska Yrkeskampen avgöras – vilken av de tre klasserna i landet har bäst yrkeskunskap? En av klasserna kommer att åka hem med högsta vinsten i bagaget, men först – tävlingsdags!

Även här avgörs tävlingen av lekfulla, men svårare, praktiska moment som alla kan kopplas till något av de 12 nationella yrkesprogrammen. För att få ställa upp krävs det att varje klass representeras av fyra elever.

För er i region Värmland, Östergötland, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Västmanland samt Kalmar:
Under läsåret ordnas delfinaler i era regioner i samarbete med WorldSkills Sweden. Från dessa regionfinaler kommer vissa klasser att direktkvalificera sig till den nationella finalen kommande vårtermin. Ni som anmäler era klasser och tillhör någon av dessa regioner kommer därmed att bli kontaktade av Yrkeskampen för mer information.

FAQ

Hur anmäler man sig?

Anmälan gör ansvarig lärare, rektor eller studie- och yrkesvägledare via anmälningsformuläret här på www.yrkeskampen.se/anmalan

Vad kostar det?

Att delta i Yrkeskampen är gratis. Om ni deltar i den nationella tävlingen och går vidare till

finalen under våren nästkommande år, så står respektive skola/klass för kostnader i samband med kost, logi och resa för deltagarna.

Om vi vinner, vad får vi göra med prispengarna?

Pengarna ska användas för kunskapsinhämtning och utbildningssyfte i WorldSkills Swedens anda. Däremot så får klassen själv välja inom vilket område, och det är alltså inte begränsat till framtida yrkesval.

Hur kan jag som lärare knyta deltagandet i Yrkeskampen till kursplanen?

Det fina med Yrkeskampen är att det hjälper dig som lärare att öka dina elevers valkompetens inför gymnasievalet. Vi erbjuder ett kostnadsfritt lektionsmaterial som du kan använda för att öka dina elevers kunskap om yrkesprogrammen.

Resultat och placering?

Vi informerar endast om vinnaren, 2: a och 3:e pristagaren i webbtävlingen samt om de 18 kvalificerade klasser till den nationella finalen – inga övriga placeringar.

Går man vidare till delfinal och final tar detta ytterligare en dag i anspråk plus eventuell resa och övernattning.

Hur mycket tid går det åt att vara med i Yrkeskampen?

Själva webbtävlingen tar cirka 15 minuter. Det kommer också att finnas ett lärarhandledningsmaterial som kan användas i kombination med tävlingen. Materialet tillsammans med webbtävlingen lägger grunden för en lektion. I materialet finns det även en extralektion för intresserade.

För klasser som går vidare till final krävs en dag för närvaro, exklusive eventuell tid för resa och övernattning.

Initiativtagare

Om Yrkeskampen

Tävlingen Yrkeskampen arrangeras av World­Skills Sweden och syftar till att öka kunskapen om olika yrken och öka rekryteringen till yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Om WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och attraktionskraften för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter och skolor.

www.worldskills.se

Om Yrkes-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att belysa yrkesutbildningar och visa upp yrkesstolthet och yrkeskunskap. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsevenemang möts hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga, inom en stor bredd av yrken, för att mäta sina krafter mot varandra. Evenemanget innebär en unik chans för elever att få inspiration, idéer och en inblick kring sitt framtida studie- och yrkesval. Nästa Yrkes-SM äger rum i Karlstad 23–25 april 2024.

www.yrkessm.se