FAQ

Hur anmäler man sig?

Anmälan gör ansvarig lärare, rektor eller studie- och yrkesvägledare via anmälningsformuläret här på www.yrkeskampen.se/anmalan

Anmälan ska göras senast 5:e september 2022, observera att tävlingen gäller för den årskull som börjar årskurs 8 höstterminen 2022.

Vad kostar det?

Att delta i Yrkeskampen är gratis. Däremot arrangeras den fysiska finalen lokalt någonstans i Sverige (plats och datum meddelas hösten 2022), och kostnader i samband med kost, logi och resa för deltagarna står respektive klass/skola för.

Om vi vinner, vad får vi göra med prispengarna?

Pengarna ska användas för kunskapsinhämtning och utbildningssyfte i WorldSkills Swedens anda. Däremot så får klassen själv välja inom vilket område, och det är alltså inte begränsat till framtida yrkesval.

Är det bara den klass som vinner som hamnar på prispallen?

Nej, självklart inte. Vi har finfina priser till klasserna på andra och tredje plats också.

Hur många klasser går vidare, och när får man veta om man går vidare till finalen?

15 klasser går vidare till delfinalen, av vilka de tre bästa klasserna går vidare till finalen samma dag. De klasser som går vidare till delfinalen får besked om det under hösten 2022. Tävlande från Region Gävleborg, Region Östergötland och Region Skåne kommer kvalificera sig via regionsfinaler.

Hur mycket tid går det åt om man vill vara med i Yrkeskampen?

Själva webbtävlingen tar cirka 15 minuter. Det kommer också att finnas ett lärarhandledningsmaterial som kan användas i kombination med tävlingen. Materialet tillsammans med webbtävlingen lägger grunden för en lektion. I materialet finns det även en extralektion för intresserade.

För klasser som går vidare till delfinal och final krävs en dag för närvaro, exklusive eventuell tid för resa och övernattning.

Hur kan jag som lärare knyta deltagandet i Yrkeskampen till kursplanen?

Det fina med Yrkeskampen är att det hjälper dig som lärare att öka dina elevers valkompetens inför gymnasievalet. Vi erbjuder ett kostnadsfritt lektionsmaterial som du kan använda för att öka dina elevers kunskap om yrkesprogrammen.

Ytterligare frågor? 

Välkommen att maila
info@yrkeskampen.se