FAQ

Hur anmäler man sig?
Anmälan gör ansvarig lärare, rektor eller studie- och yrkesvägledare via anmälningsformuläret här på www.yrkeskampen.se

Observera att anmälan gäller för den årskull som börjar årskurs 8 höstterminen 2021. Anmäl er senast den 15 september 2021.

Vad kostar det?
Att delta i Yrkeskampen är gratis. Däremot så äger den fysiska finalen rum i Växjö, och kostnader i samband med kost, logi och resa för deltagarna står respektive klass/skola för.
Om vi vinner, vad får vi göra med prispengarna?
Pengarna ska användas för kunskapsinhämtning och utbildningssyfte i WorldSkills Swedens anda. Däremot så får klassen själv välja inom vilket område, och det är alltså inte begränsat till framtida yrkesval.
Är det bara den klass som vinner som hamnar på prispallen?
Nej, självklart inte. Vi har finfina priser till klasserna på andra och tredje plats också.
Hur många klasser går vidare, och när får man veta om man går vidare till finalen?
15 klasser går vidare till delfinalen, av vilka de tre bästa klasserna går vidare till finalen samma dag. De klasser som går vidare till delfinalen får besked om det under hösten 2021.
Hur mycket tid går det åt om man vill vara med i Yrkeskampen?
Själva webbtävlingen tar cirka 15 minuter. Det kommer också att finnas ett lärarhandledningsmaterial som kan användas i kombination med tävlingen. Materialet tillsammans med webbtävlingen lägger grunden för en lektion. I materialet finns det även en extralektion för intresserade.

För klasser som går vidare till delfinal och final krävs en dag för närvaro, exklusive eventuell tid för resa och övernattning.

Hur kan jag som lärare knyta deltagandet i Yrkeskampen till kursplanen?
Det fina med Yrkeskampen är att det hjälper dig som lärare att öka dina elevers valkompetens inför gymnasievalet. Vi erbjuder ett kostnadsfritt lektionsmaterial som du kan använda för att öka dina elevers kunskap om yrkesprogrammen.
Om klassen går vidare – hur drar vi nytta av ett besök på Yrkes-SM?

Ett besök på Yrkes-SM erbjuder, utöver svenska mästerskapet i yrkesskicklighet, även yrkesuppvisning, prova på-aktiviteter, konferenser och studie- och yrkesvägledning. Läs mer på www.yrkessm.se.

Hur resonerar Yrkeskampen kring covid-19?

Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar här på www.yrkeskampen.se vid behov.

Ytterligare frågor? 

Välkommen att maila
info@yrkeskampen.se